Як знайти периметр квадрата

Периметр квадрата – це сума довжин усіх його сторін. Так як квадрат має чотири однакові сторони, формула для знаходження його периметра проста: досить помножити довжину однієї сторони на 4.

Математично це виглядає так: якщо a – довжина сторони квадрата, то периметр P обчислюється за формулою P=4a.

Давай розглянемо приклад. Нехай у нас є квадрат із стороною довжиною 5 см. Щоб знайти його периметр, ми просто множимо довжину сторони на 4: P=4×5=20 см. Таким чином, периметр цього квадрата становить 20 сантиметрів.

Як знайти периметр квадрата, якщо задана площа квадрата

Також важливо пам’ятати, що периметр квадрата можна знайти і знаючи площу квадрата S. Якщо відома площа квадрата S, то довжина його сторони a дорівнюватиме квадратному кореню з площі: a=√S . Після цього можна знайти периметр, помноживши довжину сторони на 4.

Таким чином, для знаходження периметра квадрата важливо знати довжину його сторони, або площу, щоб виразити довжину сторони через неї і потім знайти периметр за формулою P=4a.