Як знайти катет прямокутного трикутника

Прямокутний трикутник — це трикутник, у якого один із кутів є прямим, тобто рівним 90 градусам. У прямокутному трикутнику можна виділити три основні сторони: два катети та гіпотенузу.

  • Катети: Це дві сторони прямокутного трикутника, які утворюють прямий кут. Позначаються як a та b. Катети завжди перпендикулярні одна одній і лежать при прямому вугіллі.
  • Гіпотенуза: Це найдовша сторона прямокутного трикутника, що знаходиться навпроти прямого кута. Позначається як с. Гіпотенуза є гіпотенузою у сенсі теореми Піфагора, яка стверджує, що квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів.

Теорема Піфагора та знаходження катета

Теорема Піфагора виражається так:

c2 = a2 + b2

Де:

  • c – довжина гіпотенузи
  • a та b – довжини катетів

Таким чином, для знаходження катета у прямокутному трикутнику, якщо відомі довжини гіпотенузи та одного з катетів, можна скористатися теоремою Піфагора для знаходження довжини іншого катета.

Допустимо, у нас є прямокутний трикутник зі сторонами a = 3 і c = 5, і ми хочемо знайти довжину другого катета b.

Застосовуючи теорему Піфагора, ми отримуємо:

b2 = c2 − a2

b2 = 52 − 32

b2 = 25 − 9

b2 = 16

Таким чином, квадрат довжини другого катета b дорівнює 16. Щоб знайти сам катет b, потрібно витягти квадратний корінь із 16:

b = √16

b = 4

Таким чином, другий катет у цьому прикладі дорівнює 4.

Теорема Піфагора є одним із основних інструментів для роботи з прямокутними трикутниками і дозволяє знаходити довжини сторін, якщо відомі довжини інших сторін трикутника.